Vi arbeider på store industribygg, enorme betongkonstruksjoner og hjemme hos privatpersoner – garasjer, kjellere og strukturer i betong, leca, tegl, siporex, fjell og stein for å nevne noe. Vi skjærer i både gulv og vegg, alt fra 0 til 750 mm tykkelse. Vi kan også skjære tykkere enn dette, da ved hjelp av for eksempel wiresag. Vi sager også i asfalt – alt etter kundens ønske.

Eksempler på betongsaging:

  • Fjerne betonggulv
  • Etablere/utvide vindu- og døråpninger
  • Fjerne betongelementer
  • Etablere trapp- og heissjakter
  • Rive betongvegger

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og pristilbud!